ترددات

تقديم أحداث ترددات النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، من ترددات قنوات الأغاني، ترددات قنوات الأفلام العربية، ترددات قنوات الأفلام الأجنبية، ترددات قنوات الأطفال، ترددات قنوات الرياضة، ترددات قنوات البرامج والتوك شو، ترددات قنوات الأخبار.